Община Главиница

Доставка на един брой нов багер с челен товарач

Дата и час на публикуване: 2018-04-11 15:01:35
Статус: възложена

Доставка на един брой нов багер с челен товарач.

Индивидуален номер на процедурата: 0003635
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 133333.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 43210000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-23 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
 • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-11 15:01:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080943014
  Удостоверено време: 11.04.2018 15:01:00
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2018 12:01:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана

  Вид на документа: Покана до кандидатите при процедура на договаряне с предварителна покана
  Дата и час на публикуване: 2018-04-11 15:01:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080943022
  Удостоверено време: 11.04.2018 15:01:04
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2018 12:01:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-04-11 15:01:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080943031
  Удостоверено време: 11.04.2018 15:01:07
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2018 12:01:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-08 15:13:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082859805
  Удостоверено време: 08.05.2018 15:13:22
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2018 12:13:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-08 15:13:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082859822
  Удостоверено време: 08.05.2018 15:13:34
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2018 12:13:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-08 15:13:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082859870
  Удостоверено време: 08.05.2018 15:13:51
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2018 12:13:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-22 17:01:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086356665
  Удостоверено време: 22.06.2018 17:01:55
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2018 14:01:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-07-24 14:38:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088695405
  Удостоверено време: 24.07.2018 14:38:32
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2018 11:38:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори