Община Главиница

"Доставка на течни горива и масла за нуждите на общинска администрация и горива за отопление за нуждите на заведения, финансирани от бюджета на община Главиница"

Дата и час на публикуване: 2018-02-19 15:28:48Последна промяна: 2018-02-19 15:27:12
АОП номер: 00368-2018-0001 Статус: приключена

Предметът на поръчката включва доставка чрез стоковата борса на безоловен бензин А95Н - 48 600 литра; дизелово гориво за МПС - 245 000 литра; горивни масла - 5 560 литра - (М 10 - 400 л., Хидравлично - 3 000 литра., 15W40 - 1 200 л., Диференциално - 500 л., 10 W40 - 400 л., Двутактово - 60 л.); дизелово гориво /газьол/ за отопление - 54 000 литра. Посочените количества са прогнозни по видове горива за период от 24 (двадесет и четири) месеца и възложителят си запазва правото да заяви доставка на действително необходимите количества за срок на изпълнение на договора. Продължителност на борсовия договор - 24 (двадесет и чеитри) месеца, считано от датата на подписването му.

Индивидуален номер на процедурата: 0003375
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 640391.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи