Община Главиница

„Периодична доставка на консервирани хранителни продукти и напитки за детските градини, ДСП, Защитено жилище за лица с психични разстройства, ЦВН, ЦНСТ – с. Малък Преславец“

Дата и час на публикуване: 2017-03-30 19:51:21Последна промяна: 2017-03-30 19:51:06
АОП номер: 00368-2017-0001 Статус: затворена

„Периодична доставка на консервирани хранителни продукти   и напитки за детските градини, ДСП, Защитено жилище за лица с психични разстройства, ЦВН, ЦНСТ – с. Малък Преславец“

Индивидуален номер на процедурата: 0002152
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 14583.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-02 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 0863602060
Документи