Община Главиница

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ЦЯЛОСТНА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г.“

Дата и час на публикуване: 2016-04-14 16:21:46Последна промяна: 2016-04-14 16:49:27
ID номер: 9052915 Статус: затворена

 „Осъществяване на консултантски услуги по изготвяне на заявления за подпомагане и цялостна подготовка за кандидатстване на Община Главиница с проектни предложения по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.”

Индивидуален номер на процедурата: 0000681
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79421200, 79410000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Сюзан Хасан
 • Телефон/и за контакт: 08636 2040
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 16:48:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046213390
  Удостоверено време: 14.04.2016 16:48:24
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 13:48:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 16:29:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046212728
  Удостоверено време: 14.04.2016 16:29:09
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 13:29:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване 1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-04-20 15:31:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046387103
  Удостоверено време: 20.04.2016 15:31:20
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2016 12:31:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-28 14:49:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046624187
  Удостоверено време: 28.04.2016 14:49:20
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2016 11:49:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-28 14:51:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046624384
  Удостоверено време: 28.04.2016 14:51:33
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2016 11:51:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори