Община Главиница

Ремонтни работи и изграждане на обект „Чакалня” – с.Черногор и благострояване - с.Вълкан , общ. Главиница

Дата и час на публикуване: 2015-12-12 14:39:40
ID номер: 9048950 Статус: затворена

Предметът на общетвената поръчка включва ремонтни работи на обект „Чакалня” –    с.Черногор  и благоустрояване на с. Вълкан , общ. Главиница  като  следва да се извършат следните работи СМР :

I. обект „Чакалня” –    с.Черногор

1.Доставка и монтаж на вътрешна изолация стени и тавани със стериопор.

 1. Доставка и направа на вътрешна облицовка от ПВС плоскости.
 2. Изравнителна бетонова замазка.

II.Благострояване - с.Вълкан , общ. Главиница

 

 

Видове работи

 

Демонтиране на дървени тараби от ограда.

 

Доставка и монтаж на метални колони за ограда с височина 0.50 м.

 

Доставка и монтаж на метални пана за ограда с размери 0.50/2.00 м .

 

Ръчно подравняне на основа за ограда.

 

Доставка и монтаж на метални колони за ограда с височина 1.00м.

 

Доставка и монтаж на метални пана за ограда с размери 1.00/2.00 м.

 

Доставка и полагане на бетон В 20 за основа на метални колони.

 

Доставка и монтаж на беседка шестоъгълна вкл.бетонова основа

 

Демонтаж на дограма.

 

Монтаж на ПВЦ дограма с подпрозоречни прагове

 

Обръщане на страници на прозорци

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000470
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 10963.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-23 09:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Селим Садула
 • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи
 • покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-12 14:39:20
 • документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-12 14:39:22
 • технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-12-12 14:39:25
 • заповед_2143

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-12 14:39:27
 • протокол от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-28 15:44:37