Община Главиница

Ремонт и поддържане на улично осветление на територията на Община Главиница”

Дата и час на публикуване: 2015-11-06 13:21:18Последна промяна: 2015-11-06 14:08:31
ID номер: 9047388 Статус: прекратена

Ремонт и поддържане на улично осветление на територията на     Община Главиница

Индивидуален номер на процедурата: 0000395
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 31000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50232100
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-18 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Селим Садула
 • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи
 • документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-06 13:21:08
 • Протокол от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-28 15:55:32
 • Решение за прекратяване

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-28 15:55:36