Община Главиница

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2015-2016г.

Дата и час на публикуване: 2015-10-12 14:31:21Последна промяна: 2015-10-13 09:38:57
ID номер: 9046662 Статус: затворена

 

 

           

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ  И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2015-2016г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, както следва:

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

              Маршрут : Общински път SLS2027 - / ІІІ – 235 – Зафирово – Малък Преславец/ - Долно Ряхово 4,7км. По улиците на с.Долно ряхово – 7,5км. ;  с.малък Преславец – 8км.

              Обща дължина – 21,200км.       

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

 Маршрути:

                ) а) Общински път  SLS1024 – / ІІІ - 235, Главиница - Зафирово/ Сокол – Суходол – граница общини /Главиница – Ситово/ Босна /ІІІ - 216/ – 8,6 км.;

                  б) Общински път SLS1026 – / ІІІ - 235, Главиница - Зафирово/ Сокол – Дичево – 3,6 км.;

                  в) Общински път SLS2023 - / SLS1024, Сокол - Босна/ - Бащино – 1,17 км.;

                 По улиците на с.Дичево-5км., с.Сокол-4км., с.Суходол-7км., Бащино-3,5км., с.Коларово-2,6км., гр.Главиница -12км.

                 Обща дължина – 34,100км.

 

            ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

             Маршрут:Общински пътSLS2025 – /ІІ – 21, Тутракан - Зафирово/ - Косара – 2,76 км.;

 По улиците на с.Косара – 1,3км., с.Богданци – 4,3км.

Обща дължина: 8,36км.

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

 Маршрути :

        а)Общински път  SLS1021 – / ІІІ – 205, Стефан Караджа – Белица/ – Осен – Главиница / ІІІ – 235/ – 11км.;

                   б)Общински път  SLS3020 - / ІІІ – 205, Стефан Караджа – Белица/ - граница общ (Главиница - Тутракан) – 2км.;

                 По улиците на с.Осен-4км., с.Стефан Караджа – 8км., с.Черногор – 5км.

                 Обща дължина – 3,000км.

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5

Маршрути:  SLS1022 – Звенимир – Зарица – 2,7км.

  По улиците на с.Зарица- 5,2км., с.Звенимир – 5км., с.Вълкан-1,200см., с.Зебил-6,5км., с.Листец-2,300км., с.Подлес – 4,200км.

   Обща дължина – 27,100км.

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6

 Маршрут: По улиците на с.падина – 2,100км., с.Ножарево – 4,300км., с.Калугерене- 3,5км.

  Обща дължина – 9,9км.

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  № 7

По улиците на с.Зафирово – 18км.

Обща дължина – 18км.

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000353
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 40507.50 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90600000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-22 09:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
  • документация за участие

    Вид на документа: Документация за участие в процедурата
    Дата и час на публикуване: 2015-10-12 14:31:09
  • протокол

    Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
    Дата и час на публикуване: 2015-10-22 16:39:05