Община Главиница

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2015/2016 година по твърдени маршрутни разписания на територията на община Главиница както следва: 1. Главиница - Зарица - Звенимир– Главиница – 92 км. 2. Главиница – Зебил – Листец – Главиница – 64 км. 3. Главиница – Вълкан - Главиница – 52 км. 4. Листец – Зарица – Звенимир – Вълкан – Листец – 36 км. 5. Главиница – Коларово – Зафирово – Дичево – Сокол – Суходол – Бащино – Главиница – 60 км. 6. Зафирово – Коларово – Зафирово – 28 км. 7. Зафирово – Косара – Богданци – Зафирово – 92 км.

Дата и час на публикуване: 2015-08-27 14:02:35Последна промяна: 2015-08-27 14:02:27
ID номер: 9045270 Статус: затворена

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2015/2016 година по твърдени маршрутни разписания на територията на община Главиница както следва:

 1.     Главиница - Зарица - Звенимир– Главиница – 92 км.
 2.     Главиница – Зебил – Листец – Главиница – 64 км.
 3.     Главиница – Вълкан - Главиница – 52 км.
 4.     Листец – Зарица – Звенимир – Вълкан – Листец – 36 км.
 5.     Главиница – Коларово – Зафирово – Дичево – Сокол – Суходол – Бащино – Главиница – 60 км.
 6.     Зафирово – Коларово – Зафирово – 28 км.
 7.     Зафирово – Косара – Богданци – Зафирово – 92 км.

Индивидуален номер на процедурата: 0000277
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 65743.33 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60100000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-08 10:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-08-27 14:02:14
 • документация за учатие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-27 14:02:11
 • протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-09 13:57:30