Община Главиница

Ремонтни работи на обекти – СОУ „Васил Левски” – гр. Главиница и ЦДГ– с.Зафирово, общ. Главиница.

Дата и час на публикуване: 2015-08-21 15:51:12Последна промяна: 2015-08-21 15:47:20
ID номер: 9045124 Статус: затворена

Ремонтни работи на обекти – СОУ „Васил Левски” – гр. Главиница и   ЦДГ– с.Зафирово, общ. Главиница.

Ремонт на обект :ЦДГ– с.Зафирово

№ по

ред

Наименование на работите

СМР

Ед.

Мяр

Количество

1

Разваляне на фаянсова облицовка

М2

48

2

Вароциментова изравнителна мазилка

М2

64

3

Облицовка с фаянс по стени

М2

64

4

Вътрешна водопроводна инсталация

Мл

40

  5

Подмяна на смесителни батерии

Бр.

10

  6

Гранитогрес по подове

М2

30

  7

Кухненска мивка двугнездова с СКШ

Бр.

3

  8

Кухненска мивка едногнездова с СКШ

Бр.

2

  9

Външна нахвърляна вароциментова мазилка

М2

10

 

 Ремонт на  коридор  в СОУ „Васил Левски” – гр. Главиница

№ по

ред

Видове работи

Ед.

Мяр

Количество

 

Мазилка къртежи

 

М2

 

80

 

Очукване и стъргане на стара мазилка със събиране и изхвърляне на отпадъците

 

 

М2

 

 

242

 

Шпакловка по стени и тавани при ремонт

 

М2

 

250

 

Грудиране с латексов грунд

М2

380

 

Двукратно боядисване по стени и тавани с бял латекс

М2

380

Индивидуален номер на процедурата: 0000273
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 10608.66 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-03 08:30:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-21 15:51:01
 • техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-08-21 15:50:59
 • публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-08-21 15:50:56
 • протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-09 13:58:50