Община Главиница

„Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет строителство: Ремонтни работи на водопойни чешми - с.Ножарево, с.Черногор, с. Стефан Караджа, с. Долно Ряхово, с. Коларово, с. Сокол, с. Сухудол, с. М. Преславец .

Дата и час на публикуване: 2015-07-20 16:11:37Последна промяна: 2015-07-20 16:10:57
ID номер: 9044009 Статус: затворена

Ремонтни работи на водопойни чешми   -  с.Ножарево, с.Черногор, с. Стефан Караджа, с. Долно Ряхово, с. Коларово, с. Сокол,  с. Сухудол, с. М. Преславец . 

Индивидуален номер на процедурата: 0000219
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 52333.33 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-30 08:30:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-20 16:11:06
 • техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-07-20 16:11:09
 • количествени сметки

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-07-20 16:11:11
 • количествени сметки

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-07-20 16:11:13
 • количествени сметки

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-07-20 16:11:16
 • Количествени сметки

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-07-20 16:11:18
 • Количествени сметки

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-07-20 16:11:21
 • Покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-07-20 16:11:23
 • Количествени сметки

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-07-23 16:11:49
 • протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-13 10:47:29