Община Главиница

строителство с предмет – „Метален навес и ограда на обект ДСП” гр.Главиница

Дата и час на публикуване: 2015-06-24 14:16:01Последна промяна: 2015-06-25 13:27:26
ID номер: 9043148 Статус: затворена

Изграждане на метален навес и иограда на обект ДСП, гр. Главиница

При изпълнението на изграждане на  – „Метален навес и ограда на обект ДСП” гр.Главиница, следва да се спазват следните изисквания:

 

– Разрушаване на тухлена стена с почистване и извозване на отпадъците.

- Направа ограда от колове и оградна мрежа с височина до 1,50м., включително бетон за колове.

- Доставка и монтаж на навесза дърва с размери 6/20 м. и височина 4 м..

- Изработка и монтаж на входни врати 3,00/1,50 м..

- Изработка и монтаж на входна врата 1,00/1,50 м..

- Доставка и полагане на бетон за основи клас В20.

- Доставка и монтаж на ограда от лека конструкция с височина до 1,50 м.

- Доставка и полагане на тротоарни плочи.

- Полагане на основа от трошенокаменна основа

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000154
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 19166.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-06 08:30:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-06-24 14:15:34
 • документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-24 14:15:36
 • технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-06-24 14:15:38
 • протокол от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-07 14:35:57