Община Главиница

"Избор на проектант за изработване на работен проект за рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Главиница, обекти: 1. "Път SLS 2025/ІІ-21 Тутракан – Зафирово/Косара от км 0+000 до км 2+270.00"; 2. "Път SLS 1026/ІІІ-235, Главиница – Зафирово/Сокол – Дичево – Коларово/ІІ – 21 от км 0+000 до км 3+865.00" и 3."Път SLS 3028/ІІІ-235 Подлес – Главиница – СУПЦ – 0+000 до 0+950.00"

Дата и час на публикуване: 2015-06-22 13:55:03Последна промяна: 2015-06-22 13:54:36
ID номер: 9043030 Статус: отворена

Избор на проектант за изработване на работен проект за рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Главиница, обекти: 1. "Път SLS 2025/ІІ-21 Тутракан – Зафирово/Косара от км 0+000 до км 2+270.00"; 2.  Път SLS 1026/ІІІ-235, Главиница – Зафирово/Сокол – Дичево – Коларово/ІІ – 21 от км 0+000 до км 3+865.00" и 3. Път SLS 3028/ІІІ-235 Подлес – Главиница – СУПЦ – 0+000 до 0+950.00 

Индивидуален номер на процедурата: 0000147
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 35000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71300000, 71247000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-01 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
  • Документация за участие

    Вид на документа: Документация за участие в процедурата
    Дата и час на публикуване: 2015-06-22 13:53:36
  • Съобщение за оттегляне на публична покана

    Вид на документа: Съобщение
    Дата и час на публикуване: 2015-06-26 11:08:29