Община Главиница

Доставка на употребявано пътно превозно средство- Бус за нуждите на ДЦВХ, с. Сокол, общ. Главиница

Дата и час на публикуване: 2015-05-12 10:00:00Последна промяна: 2015-06-01 14:15:11
Статус: отворена

Доставка на употребявано пътно превозно средство- Бус за нуждите на ДЦВХ, с. Сокол, общ. Главиница.

Индивидуален номер на процедурата: 0000129
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 33333.33 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34120000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-22 08:30:00Връзка към преписката в АОП
Документи
  • Публична покана

    Вид на документа: Публична покана
    Дата и час на публикуване: 2015-05-12 10:00:00
  • Документи за участие

    Вид на документа: Документация за участие в процедурата
    Дата и час на публикуване: 2015-05-12 10:00:00