Община Главиница

Ремонтни работи на обекти – Хидроизолация и вътрешен ремонт Поликлиника гр.Главиница, „Административна сграда – хидроизолация гр.Главиница, Кметство с.Малък Преславец, СМР ЦНСТ – с.Малък Преславец – топлоизолация и вътрешен ремонт, Ремонт покрив Народно Читалище с.Черногор

Дата и час на публикуване: 2015-05-22 10:00:00Последна промяна: 2015-06-01 13:54:54
Статус: отворена

Публична покана по реда на Глава VІІІ „а” от ЗОП „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет строителство: Ремонтни работи на обекти – „Хидроизолация и вътрешен ремонт Поликлиника гр.Главиница”, „Административна сграда – хидроизолация” гр.Главиница, „Кметство с.Малък Преславец”, „СМР ЦНСТ – с.Малък Преславец – топлоизолация и вътрешен ремонт”, „Ремонт покрив Народно Читалище с.Черногор”.

Индивидуален номер на процедурата: 0000128
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 67500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000, 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-03 08:30:00Връзка към преписката в АОП
Документи
  • Заповед за откриване на процедура

    Вид на документа: Заповеди
    Дата и час на публикуване: 2015-05-22 10:00:00
  • Публична покана

    Вид на документа: Публична покана
    Дата и час на публикуване: 2015-05-22 10:00:00