Община Главиница

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за строителство, съгласно чл. 101“А“ от ЗОП, изразяващо се в „Премахване на строежи на територията на спортен комплекс в град Главиница".

Дата и час на публикуване: 2015-04-24 10:00:00Последна промяна: 2015-06-01 13:25:38
Статус: затворена

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за строителство, съгласно чл. 101“А“ от ЗОП, изразяващо се в „Премахване на строежи на територията на спортен комплекс в град Главиница".

Индивидуален номер на процедурата: 0000125
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 150000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45110000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-08 08:30:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-04-24 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-24 10:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-04-24 10:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 10:00:00