Община Главиница

Доставка на канцеларски материали, хартия, формуляри и офис консумативи за нуждите на Община Главиница и звената на бюджетна издръжка за 2015 г.

Дата и час на публикуване: 2015-03-17 10:00:00Последна промяна: 2015-06-01 13:01:53
Статус: затворена

Доставка на канцеларски материали, хартия, формуляри и офис консумативи за нуждите на Община Главиница и звената на бюджетна издръжка за 2015 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000123
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 40000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30192000, 30197000, 30125100, 22000000, 22800000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-26 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-17 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-17 10:00:00
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-03-17 10:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 14:30:00