Община Главиница

„Преработка на изготвен технически и инвестиционен проект за следните обекти: 1. „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Дичево в Община Главиница”. 2. „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Суходол в Община Главиница”. 3. Реконструкция на магистрален водопровод между с. Дичево и с. Суходол в Община Главиница“

Дата и час на публикуване: 2016-04-15 14:33:23Последна промяна: 2016-04-15 16:18:03
АОП номер: 00368-2016-0004 Статус: възложена

„Преработка на изготвен технически и инвестиционен проект за следните обекти: 1. „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Дичево в Община Главиница”. 2. „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Суходол в Община Главиница”. 3. Реконструкция на магистрален водопровод между с. Дичево и с. Суходол в Община Главиница“

Индивидуален номер на процедурата: 0000686
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71322200-3
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Сюзан Хасан
  • Телефон/и за контакт: 08636 2040
Документи