Община Главиница

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”

Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:25:09Последна промяна: 2016-05-19 14:27:51
АОП номер: 00368-2016-0003 Статус: възложена

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”

Индивидуален номер на процедурата: 0000651
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 6000000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000, 45233120, 45233252
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
 • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи
 • документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:24:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046141387
  Удостоверено време: 12.04.2016 15:24:42
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2016 12:24:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:24:42
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:24:42
 • Отговор 1 от 19.05.2016

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 09:44:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047248807
  Удостоверено време: 19.05.2016 09:44:31
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2016 06:44:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-26 16:55:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047471926
  Удостоверено време: 26.05.2016 16:55:56
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2016 13:55:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 09:17:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047928374
  Удостоверено време: 08.06.2016 09:17:43
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 06:17:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 09:17:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047928376
  Удостоверено време: 08.06.2016 09:17:45
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 06:17:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 18:09:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048333845
  Удостоверено време: 16.06.2016 18:09:38
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 15:09:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-07 13:57:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049285790
  Удостоверено време: 07.07.2016 13:57:16
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2016 10:57:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-07 13:57:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049285793
  Удостоверено време: 07.07.2016 13:57:20
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2016 10:57:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-06 15:55:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106326505
  Удостоверено време: 06.08.2019 15:55:18
  Удостоверено време по UTC: 06.08.2019 12:55:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори