Община Главиница

«Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, квартал «Шарман», гр. Главиница, община Главиница»

Дата и час на публикуване: 2016-03-24 14:48:31Последна промяна: 2016-03-24 14:48:15
АОП номер: 721769 Статус: възложена

«Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, квартал  «Шарман», гр. Главиница, община Главиница»

 

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000582
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 1419665.59 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000;45231300
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-27 08:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
 • Телефон/и за контакт: 086362060
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-24 14:48:40
  Дата и час на промяна: 2016-03-24 14:57:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045563884
  Удостоверено време: 24.03.2016 14:57:28
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2016 12:57:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение_обявление_заповед

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-24 14:48:46
  Дата и час на промяна: 2016-03-24 14:55:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045563825
  Удостоверено време: 24.03.2016 14:55:41
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2016 12:55:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение 1 по запитване от 01.04.2016г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-04-04 14:21:27
  Дата и час на промяна: 2016-04-04 14:28:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045883137
  Удостоверено време: 04.04.2016 14:28:06
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2016 11:28:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение 2 по запитване от 04.04.2016г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-04-05 11:22:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045910191
  Удостоверено време: 05.04.2016 11:22:30
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2016 08:22:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение по запитване 3

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 14:26:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046207691
  Удостоверено време: 14.04.2016 14:26:54
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 11:26:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване 4

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-04-19 17:33:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046356758
  Удостоверено време: 19.04.2016 17:33:58
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2016 14:33:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-28 14:40:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046623804
  Удостоверено време: 28.04.2016 14:40:29
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2016 11:40:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-05-20 21:50:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047314331
  Удостоверено време: 20.05.2016 21:50:31
  Удостоверено време по UTC: 20.05.2016 18:50:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 16:52:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047599257
  Удостоверено време: 30.05.2016 16:52:15
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2016 13:52:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 16:52:24
  Дата и час на промяна: 2016-05-30 17:58:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047601572
  Удостоверено време: 30.05.2016 17:58:56
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2016 14:58:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 16:52:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047599275
  Удостоверено време: 30.05.2016 16:52:32
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2016 13:52:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 16:52:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047599278
  Удостоверено време: 30.05.2016 16:52:36
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2016 13:52:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-11-16 16:45:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056617803
  Удостоверено време: 16.11.2016 16:45:35
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2016 14:45:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ 5

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 16:54:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058303122
  Удостоверено време: 28.11.2016 16:54:56
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 14:54:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ 6

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 16:55:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058303138
  Удостоверено време: 28.11.2016 16:55:04
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 14:55:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 16:55:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058303145
  Удостоверено време: 28.11.2016 16:55:08
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 14:55:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-20 08:30:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074901475
  Удостоверено време: 20.10.2017 08:30:07
  Удостоверено време по UTC: 20.10.2017 05:30:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори