Община Главиница

Доставка на течни горива и масла за нуждите на общинска администрация и отопление за нуждите на заведения, финансирани от бюджета на Община Главиница за 2016/2017г. и 2017/2018г. по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Безоловен бензин А95Н – 50 000 литра (Петдесет хиляди литра), код по CPV – 09132100, Обособена позиция 2: Дизелово гориво за МПС - 175 000 литра (сто седемдесет и пет хиляди литра), код по CPV -09134200, Обособена позиция 3: Горивни масла – 4780 литра (Четири хиляди седемстотин и осемдесет литра), код по CPV – 09135110, Обособена позиция 4: Дизелово гориво /газьол/ за отопление – 110 000 литра (Сто и десет хиляди литра), код по CPV -09135100-5.

Дата и час на публикуване: 2016-02-02 16:07:22Последна промяна: 2016-03-12 09:19:16
АОП номер: 00368-2016-0001 Статус: отворена

Доставка на течни горива и масла за нуждите на общинска администрация и отопление за нуждите на заведения, финансирани от бюджета на Община Главиница за 2016/2017г. и 2017/2018г. по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Безоловен бензин А95Н – 50 000 литра (Петдесет хиляди литра), код по CPV– 09132100, Обособена позиция 2: Дизелово гориво за МПС - 175 000 литра (сто седемдесет и пет хиляди литра), код по CPV -09134200, Обособена позиция 3: Горивни масла – 4780 литра (Четири хиляди седемстотин и осемдесет литра), код по CPV– 09135110, Обособена позиция 4: Дизелово гориво /газьол/ за отопление – 110 000 литра (Сто и десет хиляди литра), код по CPV -09135100-5.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000511
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09132100, 09134200, 09135110, 09135100-5
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гергана Няголова
 • Телефон/и за контакт: 08636 2040
Документи
 • Решение за откриване на обществена поръчка

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-02 16:06:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044016756
  Удостоверено време: 02.02.2016 16:06:56
  Удостоверено време по UTC: 02.02.2016 14:06:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-02 16:07:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044016782
  Удостоверено време: 02.02.2016 16:07:02
  Удостоверено време по UTC: 02.02.2016 14:07:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори