Община Главиница

„Ремонт на общинска пътна мрежа –"Път SLS 2023/SLS 1024, Сокол - Босна - Бащино от км 0+000 до км 1+170; Път SLS 1021 (ІІІ-205, Стефан Караджа - Белица - Осен - Главиница) от км 10+690 до км 11+000 и ремонт на улици– ул. «Девета», с.Звенимир, ул. «Трета», с.Калугерене, ул.”Първа” с. Косара и „пътя за закрито сметище” гр. Главиница

Дата и час на публикуване: 2015-09-18 14:17:01
Статус: затворена

„Ремонт на общинска пътна мрежа –"Път SLS 2023/SLS 1024, Сокол - Босна - Бащино от км 0+000 до км 1+170; Път SLS 1021 (ІІІ-205, Стефан Караджа - Белица - Осен - Главиница) от км 10+690 до км 11+000 и ремонт на улици–  ул. «Девета», с.Звенимир, ул. «Трета», с.Калугерене,  ул.”Първа” с. Косара   и  „пътя за закрито сметище”  гр. Главиница

Индивидуален номер на процедурата: 0000319
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 42955.32 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Документи
 • решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 14:16:47
 • решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 15:57:02
 • доклад на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 15:57:05