Община Главиница

Упражняване на авторски надзор за обект : Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване в имот 021023 в землището с. Малък Преславец , общ. Главиница и имот 000400 в землището с. Богданци, общ. Главиница

Дата и час на публикуване: 2015-04-24 10:00:00Последна промяна: 2015-06-01 13:45:10
АОП номер: 00368-2015-0007 Статус: отворена

Упражняване на авторски надзор за обект : Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване в имот 021023 в землището с. Малък Преславец , общ. Главиница и имот 000400 в землището с. Богданци, общ. Главиница.

Индивидуален номер на процедурата: 0000127
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Документи