Община Главиница

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебна зала” по Проект „Еко- образование за здравословна околна среда MIS ETC 336

Дата и час на публикуване: 2015-04-24 10:00:00Последна промяна: 2015-06-01 13:35:02
АОП номер: 00368-2015-0006 Статус: затворена

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебна зала” по Проект „Еко- образование за здравословна околна среда MIS ETC 336.

Индивидуален номер на процедурата: 0000126
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 85892.22 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30200000, 30213100, 30232130, 32421000, 32413100, 48624000, 48761000, 48820000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-24 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-24 10:00:00
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-05-18 10:00:00