Община Главиница

Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване в имот 021023 в землището с. Малък Преславец , общ. Главиница и имот 000400 в землището с. Богданци, общ. Главиница

Дата и час на публикуване: 2015-04-24 10:00:00Последна промяна: 2016-09-10 09:03:01
АОП номер: 00368-2015-0005 Статус: възложена

Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект: „Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване в имот 021023 в землището с. Малък Преславец , общ. Главиница и имот 000400 в землището с. Богданци, общ. Главиница.

Индивидуален номер на процедурата: 0000124
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 494586.08 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45223000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-09 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-24 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-24 10:00:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-10 09:03:01