Община Главиница

Ремонт на общинска пътна мрежа

Дата и час на публикуване: 2015-03-31 10:00:00Последна промяна: 2015-06-01 11:57:56
АОП номер: 00368-2015-0003 Статус: затворена

Ремонт на общинска пътна мрежа –"Път SLS 2023/SLS 1024, Сокол - Босна - Бащино от км 0+000 до км 1+170; Път SLS 1021 (ІІІ-205, Стефан Караджа - Белица - Осен - Главиница) от км 10+690 до км 11+000 и ремонт на улици– ул. «Витиня», гр. Главиница; ул. «Тутракан», гр. Главиница; ул. «Девета», с.Звенимир; ул. «Четвърта», с. Ножарево; ул. «Шеста», с. Листец; ул. «Люлин», с. Стефан Караджа; ул. «Трета», с.Калугерене; ул. «Първа», с.Падина; ул. «Цар Самуил» с.Зафирово; ул. «Първа» с. Черногор; ул. «Филип Тотю», с. Богданци; ул. «Александър Стамболийски», с. Коларово; ул. «Гроб. Парк» с. Малък Преславец.

Индивидуален номер на процедурата: 0000121
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 516403.33 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233142
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-04 09:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 10:00:00
 • Отговор на запитване №1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 10:00:00
 • Отговор на запитване №2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 10:00:00
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2015-04-09 10:00:00