Община Главиница

Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци, доставка и полагане на рекламни билборди и изготвяне на рекламни материали” по проект „Да опознаем и обикнем царството на водните лилии”, с.Малък Преславец, община Главиница

Дата и час на публикуване: 2015-02-09 10:00:00Последна промяна: 2015-06-01 11:46:13
АОП номер: 00368-2015-0002 Статус: затворена

Поръчката включва изпълнението на следните дейности: Дейност № 1.2 Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци, III-ти типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи Дейност № 1.3 Доставка и полагане на рекламни билборди, съгласно чертежа включително всички свързани с това разходи. Дейност № 1.5 Изготвяне на рекламни материали – брошури, тефтери, химикалки, плакати и банер.

Индивидуален номер на процедурата: 0000120
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 67703.38 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233290, 34928470, 34992200, 44423400, 35261000, 39294100
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-16 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Заповед

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-02-09 10:00:00
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-09 10:00:00
 • Обявление за Обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-02-09 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-09 10:00:00
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-02-16 10:00:00
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-17 11:30:00