Община Георги Дамяново

Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Георги Дамяново за сезон 2020/2021 година.

Дата и час на публикуване: 2020-03-18 16:14:33Последна промяна: 2020-03-18 16:14:01
Документи
 • покана

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-03-18 16:14:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120378996
  Удостоверено време: 18.03.2020 16:14:59
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2020 14:14:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-18 16:15:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120378998
  Удостоверено време: 18.03.2020 16:15:04
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2020 14:15:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • заявление

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-18 16:15:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120379001
  Удостоверено време: 18.03.2020 16:15:07
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2020 14:15:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-18 16:15:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120379003
  Удостоверено време: 18.03.2020 16:15:11
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2020 14:15:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-18 16:15:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120379008
  Удостоверено време: 18.03.2020 16:15:13
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2020 14:15:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заявление за участие, техническо прадложение, ценово предложение "КК-ЛЕС"ЕООД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-30 13:16:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120978412
  Удостоверено време: 30.03.2020 13:16:16
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2020 10:16:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заявление за участие, техническо прадложение, ценова оферта "АРДЕНИ" ООД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-30 13:16:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120978419
  Удостоверено време: 30.03.2020 13:16:19
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2020 10:16:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-30 13:16:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120978421
  Удостоверено време: 30.03.2020 13:16:22
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2020 10:16:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-30 13:16:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120978426
  Удостоверено време: 30.03.2020 13:16:24
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2020 10:16:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори