СУ Гео Милев - град Варна

„Приготвяне и доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас на Средно училище „Гео Милев ”, гр. Варна, за календарната 2021г.”

Дата и час на публикуване: 2020-11-19 13:52:35
ID номер: D73773 Статус: прекратена

Приготвяне на закуски и доставка в СУ Гео Милев гр.Варна  бул.Република №124а.

Индивидуален номер на процедурата: 0006598
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 69797.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-12-02 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Керанка Иванова Герасимова
 • Телефон/и за контакт: 052741376
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-11-19 14:06:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136767119
  Удостоверено време: 19.11.2020 14:06:07
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2020 12:06:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническо спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-11-19 14:06:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136767137
  Удостоверено време: 19.11.2020 14:06:16
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2020 12:06:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-11-19 14:06:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136767142
  Удостоверено време: 19.11.2020 14:06:22
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2020 12:06:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 7

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-11-19 14:06:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136767148
  Удостоверено време: 19.11.2020 14:06:29
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2020 12:06:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 8

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-11-19 14:06:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136767153
  Удостоверено време: 19.11.2020 14:06:33
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2020 12:06:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-11-19 14:06:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136767163
  Удостоверено време: 19.11.2020 14:06:38
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2020 12:06:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекто договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-11-19 14:06:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136767168
  Удостоверено време: 19.11.2020 14:06:43
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2020 12:06:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнителна информация

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-11-19 14:06:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136767171
  Удостоверено време: 19.11.2020 14:06:46
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2020 12:06:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЯВЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ПО ЧЛ.20 АЛ.3 Т.2

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2020-11-24 17:49:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137185043
  Удостоверено време: 24.11.2020 17:49:59
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2020 15:49:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори