СУ Гео Милев - град Варна

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване на учениците от ІІІ и VІІ клас в СУ „Гео Милев” – Варна за учебната 2018/2019 година”

Дата и час на публикуване: 2018-08-01 14:11:27Последна промяна: 2018-08-01 14:09:37
Статус: затворена

Договаряне с покана до определени лица по реда на чл. 191 ал. 1 т. 2 от Глава ХХVІ от ЗОП

Индивидуален номер на процедурата: 0004010
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 38273.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-01 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Албена Павлова
 • Телефон/и за контакт: 052751120
Документи
 • Заповед № РД-07–866 от 30.07.2018 г. за откриване на процедура на договаряне с покана за обществена поръчка с предмет „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване на учениците от ІІІ и VІІ клас в СУ „Гео Милев” – Варна за учебната 2018/2019 година”

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-08-01 14:07:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089178472
  Удостоверено време: 01.08.2018 14:07:00
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2018 11:07:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 510/30.07.2018 г. за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица по реда на Глава двадесет и шеста от закона за обществени поръчки

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-08-01 14:07:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089178477
  Удостоверено време: 01.08.2018 14:07:04
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2018 11:07:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване на учениците от ІІІ и VІІ клас в СУ „Гео Милев” – Варна за учебната 2018/2019 година”;

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-08-01 14:07:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089178484
  Удостоверено време: 01.08.2018 14:07:07
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2018 11:07:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за определяне на изпълнители по обществена поръчка с предмет"Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване на учениците от ІІІ и VІІ клас в СУ „Гео Милев” – Варна за учебната 2018/2019 година”

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-08-06 11:19:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089452062
  Удостоверено време: 06.08.2018 11:19:39
  Удостоверено време по UTC: 06.08.2018 08:19:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори