СУ Гео Милев - град Варна

„ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ВИ ДО IV-ТИ КЛАС НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ”, ВАРНА ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2018 г.”

Дата и час на публикуване: 2017-12-04 20:45:45Последна промяна: 2017-12-04 20:43:24
Статус: възложена

"Доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас на Средно училище"Гео Милев" - гр. Варна за календарната 2018 г."

Индивидуален номер на процедурата: 0003186
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 41785.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-12 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Албена Павлова
 • Телефон/и за контакт: 052 751 120
Документи
 • ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА „ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ВИ ДО IV-ТИ КЛАС НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ”, ВАРНА ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2017 г.”

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-12-04 20:41:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075988754
  Удостоверено време: 04.12.2017 20:41:54
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2017 18:41:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (PDF)

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-04 20:41:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075988755
  Удостоверено време: 04.12.2017 20:41:59
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2017 18:41:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за разглеждане и оценка на оферти за обществена поръчка с предмет „Доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас на Средно училище „Гео Милев”, Варна за календарната 2018 г.”

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-22 11:32:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076423456
  Удостоверено време: 22.12.2017 11:32:39
  Удостоверено време по UTC: 22.12.2017 09:32:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 3/03.01.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски за учениците от I-ви до ІV-ти клас на Средно училище „Гео Милев”, Варна за календарната 2017 г.”

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-04 17:09:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076685214
  Удостоверено време: 04.01.2018 17:09:17
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2018 15:09:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към Договор № 3/03.01.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски за учениците от I-ви до ІV-ти клас на Средно училище „Гео Милев”, Варна за календарната 2017 г.”

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-04 17:09:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076685215
  Удостоверено време: 04.01.2018 17:09:20
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2018 15:09:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори