СУ Гео Милев - град Варна

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от ІІ и VІ клас в СУ „Гео Милев”- Варна за учебната 2017/2018 г.

Дата и час на публикуване: 2017-08-22 18:38:55Последна промяна: 2017-10-03 09:38:33
Статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от ІІ и VІ клас нв СУ "Гео Милев" - гр. Варна за учебната 2017/2018 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002737
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 39433.00 лв. с ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-24 11:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Албена Павлова
Документи
 • Заповед за провеждане на процедура с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване на учениците от ІІ и VІ клас в СУ „Гео Милев” – Варна за учебната 2017/2018 година”;

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-08-22 18:21:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073471438
  Удостоверено време: 22.08.2017 18:21:40
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2017 15:21:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Р Е Ш Е Н И Е № 524/22.08.2017 г. за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-08-22 18:21:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073471440
  Удостоверено време: 22.08.2017 18:21:44
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2017 15:21:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-08-22 18:30:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073471569
  Удостоверено време: 22.08.2017 18:30:13
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2017 15:30:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "АНУБИС - БУЛВЕСТ" ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-08-23 16:50:18
  Дата и час на промяна: 2017-08-25 16:17:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073558147
  Удостоверено време: 25.08.2017 16:17:13
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2017 13:17:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "САН ПРО" ООД Представител на Едюкейшън Лимитед -Лонгман

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-08-23 16:50:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073500060
  Удостоверено време: 23.08.2017 16:50:22
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2017 13:50:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "Бит и техника" ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-08-23 16:50:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073500062
  Удостоверено време: 23.08.2017 16:50:25
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2017 13:50:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство «Просвета-София» АД, «Просвета Плюс» ЕООД, «Просвета Азбуки» ЕООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-08-23 17:01:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073500467
  Удостоверено време: 23.08.2017 17:01:07
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2017 14:01:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Важно съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-08-25 16:19:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073558231
  Удостоверено време: 25.08.2017 16:19:29
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2017 13:19:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията от проведена процедура за доставка на учебници и учебни помагала - учебна 2017/2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-02 17:38:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074467584
  Удостоверено време: 02.10.2017 17:38:40
  Удостоверено време по UTC: 02.10.2017 14:38:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за избор на изпълнител за обществена поръчка "Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас в СУ „Гео Милев”- Варна за учебната 2017/2018 г. по обособени позиции"

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-10-02 17:38:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074467586
  Удостоверено време: 02.10.2017 17:38:43
  Удостоверено време по UTC: 02.10.2017 14:38:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Издателство Анубис Булвест

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-02 17:48:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074467798
  Удостоверено време: 02.10.2017 17:48:59
  Удостоверено време по UTC: 02.10.2017 14:48:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Издателство Просвета София АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-02 17:49:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074467799
  Удостоверено време: 02.10.2017 17:49:02
  Удостоверено време по UTC: 02.10.2017 14:49:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор С Издателство Бит и техника

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-02 17:49:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074467800
  Удостоверено време: 02.10.2017 17:49:05
  Удостоверено време по UTC: 02.10.2017 14:49:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с издателство С.А.Н. Про

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-02 17:49:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074467803
  Удостоверено време: 02.10.2017 17:49:07
  Удостоверено време по UTC: 02.10.2017 14:49:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори