СУ Гео Милев - град Варна

„ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ от І до VІІ КЛАС В СУ „ГЕО МИЛЕВ” – ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА”

Дата и час на публикуване: 2017-04-05 17:17:46Последна промяна: 2017-04-05 17:15:59
Статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас в СУ "Гео Милев" - Варна за учебната 2017/2018 година

Индивидуален номер на процедурата: 0002169
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 36469.00 лв. с ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-21 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Албена Павлова
 • Телефон/и за контакт: 052 751 120
Документи
 • Заповед за провеждане на процедура чрез покана до определени лица

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 17:14:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069057688
  Удостоверено време: 05.04.2017 17:14:39
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 14:14:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 254/05.04.2017 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА По реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 17:14:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069057692
  Удостоверено време: 05.04.2017 17:14:44
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 14:14:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство „Просвета-София” АД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 17:14:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069057693
  Удостоверено време: 05.04.2017 17:14:47
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 14:14:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство “Пиърсън едюкейшън ЛОНГМАН”, представлявано от “С.А.Н.-ПРО" ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 17:14:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069057695
  Удостоверено време: 05.04.2017 17:14:50
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 14:14:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство „Анубис-Булвест” ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 17:14:53
  Дата и час на промяна: 2017-04-10 16:41:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069236588
  Удостоверено време: 10.04.2017 16:41:06
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2017 13:41:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "Бит и техника" ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 17:14:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069057700
  Удостоверено време: 05.04.2017 17:14:55
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 14:14:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 10:32:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069261331
  Удостоверено време: 11.04.2017 10:32:38
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 07:32:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до Издателство "Просвета - София" АД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-05-02 13:27:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069888991
  Удостоверено време: 02.05.2017 13:27:48
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2017 10:27:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "Анубис - Булвест" ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-05-02 13:27:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069888993
  Удостоверено време: 02.05.2017 13:27:52
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2017 10:27:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "Бит и техника" ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-05-02 13:27:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069888996
  Удостоверено време: 02.05.2017 13:27:54
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2017 10:27:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "С.А.Н. Про" ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-05-02 13:27:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069888998
  Удостоверено време: 02.05.2017 13:27:58
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2017 10:27:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 24.04.2017 г., съставен на основание чл. 97 ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-05-24 21:20:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070511065
  Удостоверено време: 24.05.2017 21:20:42
  Удостоверено време по UTC: 24.05.2017 18:20:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от 27.04.2017 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-05-24 21:20:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070511066
  Удостоверено време: 24.05.2017 21:20:48
  Удостоверено време по UTC: 24.05.2017 18:20:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-07-599/28.04.2017 г. за определяне изпълнители на обществена поръчка с предмет: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас в СУ "Гео Милев" Варна за учебната 2017/2018 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-05-24 21:20:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070511067
  Удостоверено време: 24.05.2017 21:20:52
  Удостоверено време по UTC: 24.05.2017 18:20:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас в СУ „Гео Милев”- Варна за учебната 2017/2018 год. с Издателство Просвета - София АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-20 18:33:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071514306
  Удостоверено време: 20.06.2017 18:33:24
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2017 15:33:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас в СУ „Гео Милев”- Варна за учебната 2017/2018 год. с издателство "Бит и техника" ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-20 18:33:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071514312
  Удостоверено време: 20.06.2017 18:33:30
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2017 15:33:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас в СУ „Гео Милев”- Варна за учебната 2017/2018 год. с издателство "С.А.Н.Про" ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-20 18:33:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071514316
  Удостоверено време: 20.06.2017 18:33:34
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2017 15:33:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас в СУ „Гео Милев”- Варна за учебната 2017/2018 год. с издателство "Анубис - Булвест" ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-20 18:33:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071514320
  Удостоверено време: 20.06.2017 18:33:36
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2017 15:33:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори