СУ Гео Милев - град Варна

„ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ВИ ДО IV-ТИ КЛАС НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ”, ВАРНА ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2017 г.”

Дата и час на публикуване: 2016-12-19 14:55:10Последна промяна: 2016-12-19 14:54:40
ID номер: 9060098 Статус: затворена

„ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ВИ ДО IV-ТИ КЛАС НА

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ”, ВАРНА ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2017 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001790
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 40305.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-27 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Албена Павлова
 • Телефон/и за контакт: 052 751120
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-19 15:21:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061547568
  Удостоверено време: 19.12.2016 15:21:09
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2016 13:21:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (PDF)

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-19 15:21:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061547575
  Удостоверено време: 19.12.2016 15:21:12
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2016 13:21:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (DOC)

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-19 15:21:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061547581
  Удостоверено време: 19.12.2016 15:21:15
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2016 13:21:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА „ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ВИ ДО IV-ТИ КЛАС НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ”, ВАРНА ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2017 г.”

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-12-19 15:21:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061547608
  Удостоверено време: 19.12.2016 15:21:26
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2016 13:21:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20 АЛ. 3 ОТ ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-12-19 15:21:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061547621
  Удостоверено време: 19.12.2016 15:21:32
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2016 13:21:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти и класиране на участниците

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-30 13:19:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063309751
  Удостоверено време: 30.12.2016 13:19:08
  Удостоверено време по UTC: 30.12.2016 11:19:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-30 13:22:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063310101
  Удостоверено време: 30.12.2016 13:22:14
  Удостоверено време по UTC: 30.12.2016 11:22:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори