СУ Гео Милев - град Варна

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9084341статус: затворена

Доставка на закуски за ученици от I-ви до IV -ти клас в Средно училище "Гео Милев" - Варна за календарната 2019 г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-17 14:50:48
статус: отменена

Доставка на закуски за ученици от I-ви до IV -ти клас в Средно училище "Гео Милев" - Варна за календарната 2019 г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-21 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-14 21:16:02
статус: затворена

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване на учениците от ІІІ и VІІ клас в СУ „Гео Милев” – Варна за учебната 2018/2019 година”

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-01 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-01 14:11:27
статус: възложена

„ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ВИ ДО IV-ТИ КЛАС НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ”, ВАРНА ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2018 г.”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-12 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-04 20:45:45
статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от ІІ и VІ клас в СУ „Гео Милев”- Варна за учебната 2017/2018 г.

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-24 11:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-22 18:38:55