СУ Гео Милев - град Варна

Доставка на закуска и/или зеленчуци/плодове на учениците от І до ІV клас на СОУ "Гео Милев" - Варна за 2015 година при условията и по реда на Глава VІІІа от Закона за обществените поръчки

Дата и час на публикуване: 2014-12-10 13:00:00Последна промяна: 2016-07-07 09:14:50
ID номер: 9037301 Статус: възложена

Доставка на закуска и/или зеленчуци/плодове на учениците от І до ІV клас на СОУ "Гео Милев" - Варна за 2015 година при условията и по реда на Глава VІІІа от Закона за обществените поръчки

Индивидуален номер на процедурата: 0001033
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 43250.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-19 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана - 9037301/10.21.2014г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-12-10 13:00:00
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2014-12-04 09:09:40
 • Документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-10 13:00:00
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2014-12-10 13:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-22 17:12:16
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-29 09:12:48
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-06 09:13:16
 • Информация за извършени плащания за периода 01.2015г.- 12.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-17 09:14:35