СУ Гео Милев - град Варна

Доставка на закуски на учениците от 1 до 4 клас на СОУ Гео Милев град Варна

Дата и час на публикуване: 2015-12-08 13:00:00Последна промяна: 2016-07-07 09:00:40
ID номер: 9048693 Статус: възложена

Доставка на закуски на учениците от 1 до 4 клас на СОУ Гео Милев град Варна

Индивидуален номер на процедурата: 0001032
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 43739.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-16 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана - 9048693/08.12.2015г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 13:00:00
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-11-23 08:56:20
 • Документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 13:00:00
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 13:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-17 13:59:36
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 09:00:27