СУ Гео Милев - град Варна

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9048693статус: възложена

Доставка на закуски на учениците от 1 до 4 клас на СОУ Гео Милев град Варна

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-08 13:00:00
ID номер: 9037301статус: възложена

Доставка на закуска и/или зеленчуци/плодове на учениците от І до ІV клас на СОУ "Гео Милев" - Варна за 2015 година при условията и по реда на Глава VІІІа от Закона за

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-12-10 13:00:00