СУ Гео Милев - град Варна

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас на СОУ "Гео Милев" - гр. Варна за учебната 2015/2016 година

Дата и час на публикуване: 2015-03-27 13:17:00Последна промяна: 2016-07-07 09:27:25
АОП номер: 02045-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас на СОУ "Гео Милев" - гр. Варна за учебната 2015/2016 година

Индивидуален номер на процедурата: 0001034
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура - 657463/27.03.2015г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 13:17:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 13:17:00
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-23 13:17:00
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-23 13:17:00
 • Договор с издателство "Просвета - София" АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 09:24:00
 • Договор с издателство "Архимед 2" EOOД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-05 09:24:40
 • Договор с издателство "С.А.Н.- ПРО" OOД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-04 09:25:40
 • Договор с издателство "АНУБИС БУЛВЕСТ" OOД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-07 09:27:18
 • Договор с издателство "Бит и техника" OOД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-04 09:25:40