СУ Гео Милев - град Варна
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02045-2015-0001статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас на СОУ "Гео Милев" - гр. Варна за учебната 2015/2016 година

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-03-27 13:17:00