Трето Основно Училище Гоце Делчев

Приготвяне и доставка на храна по предварителна заявка за учебните 2015/16 и 2016/17 години

Дата и час на публикуване: 2015-08-12 14:15:58Последна промяна: 2016-11-07 14:32:18
АОП номер: 03272-2015-0001 Статус: възложена

Приготвяне и доставка на храна по предварителна заявка за учебните 2015/16 и 2016/17 години по обособени позиции:
1. Закуска за учениците от ПГ до 4 клас;
2. Обяд за учениците на целодневна организация;

Индивидуален номер на процедурата: 0001515
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петрич
Прогнозна стойност: 99600.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-10 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-12 14:15:58
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-08-12 14:15:58
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-12 14:15:58
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-08-12 14:15:58
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-11 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-17 17:00:00
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 14:23:36
 • Сключен договор за доставка на закуски

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-29 14:23:36
 • Сключен договор за доставка на обяд

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-29 14:23:36