ОУ Иван Вазов - с. Голямо Враново

Доставка на хранителни продукти, за учебната 2019 – 2020 година, за училище, вкл. училищен стол към ОУ “Иван Вазов”, село Голямо Враново

Дата и час на публикуване: 2019-08-27 11:28:10Последна промяна: 2019-08-27 11:27:56
ID номер: 9091839 Статус: възложена

Предвижда се доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ОУ “Иван Вазов”, село Голямо Враново.  Доставките на хранителните продукти се извършват за срок учебната 2019 – 2020 година, след сключване на договори за доставка с определения изпълнител за всяка обособена позиция.

Необходимите хранителни продукти, обединени в отделни обособени позиции, са:

І. Зърнени храни и храни на зърнена основа (група "е" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ);

ІІ. Захар, захарни и шоколадови изделия, мед (група "м" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ);

ІІІ. Риба, рибни продукти и други морски храни (група "в" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ);

ІV. Месо и месни продукти (група "б" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ);

V. Мляко и млечни продукти (група "а" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ);

VI. Яйца и яйчни продукти (група "г" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ);

VII. Масла и мазнини (група "д" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ);

VІII. Плодове и производни (група "к" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ);

IX. Зеленчуци и производни (група "к" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ);

Х. Картофи и кореноплодни (група "ж" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ);

XI. Ядки и маслодайни семена (група "л" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ);

XII. Подправки (група "н" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ);

XIII. Други храни (група "с" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ);

XIV. Варива (група "з" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ).

Индивидуален номер на процедурата: 0005356
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Голямо Враново
Прогнозна стойност: 41603.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-09 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гюлшен Ебазерова Сарова
 • Телефон/и за контакт: 081372276
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-08-27 11:30:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107652471
  Удостоверено време: 27.08.2019 11:30:32
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2019 08:30:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация - 1

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-27 11:31:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107652546
  Удостоверено време: 27.08.2019 11:31:53
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2019 08:31:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация - 2

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-27 11:32:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107652572
  Удостоверено време: 27.08.2019 11:32:32
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2019 08:32:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2019-09-05 17:32:58
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108126116
  Удостоверено време: 05.09.2019 17:32:58
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2019 14:32:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията, назначена за събиране, разглеждане, оценка и класиране на офертите.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-10 10:16:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108453222
  Удостоверено време: 10.09.2019 10:16:20
  Удостоверено време по UTC: 10.09.2019 07:16:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на обществената поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-19 17:41:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108996742
  Удостоверено време: 19.09.2019 17:41:17
  Удостоверено време по UTC: 19.09.2019 14:41:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори