ОУ Иван Вазов - с. Голямо Враново

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9091839статус: възложена

Доставка на хранителни продукти, за учебната 2019 – 2020 година, за училище, вкл. училищен стол към ОУ “Иван Вазов”, село Голямо Враново

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-27 11:28:10