ФСГ Васил Левски Монтана

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебно-производствената база по хотелиерство във ФСФ Васил Левски - Монтана

Дата и час на публикуване: 2014-10-30 15:50:43Последна промяна: 2016-11-08 15:53:27
Статус: затворена

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебно-производствената база по хотелиерство във ФСФ Васил Левски - Монтана

Индивидуален номер на процедурата: 0001524
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Монтана
Прогнозна стойност: 39489.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39313000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-07 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-10-30 15:50:43
 • Указания за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-30 15:50:43
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-10-30 15:50:43
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-10 17:00:00