ФСГ Васил Левски Монтана

Доставка на природен газ за нуждите на ФСГ "Васил Левски" - Монтана

Дата и час на публикуване: 2015-11-09 15:44:30Последна промяна: 2016-11-08 15:47:18
АОП номер: 03956-2015-0002 Статус: възложена

Доставка на природен газ за нуждите на ФСГ "Васил Левски" - Монтана

Индивидуален номер на процедурата: 0001523
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Монтана
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-09 15:44:30
 • Становище

  Вид на документа: Становища от АОП по запитвания на възложител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-17 15:44:30
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-01 15:46:37
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-28 15:46:37