ФСГ Васил Левски Монтана

Доставка на природен газ за нуждите на ФСГ Васил Левски - Монтана

Дата и час на публикуване: 2016-11-08 15:36:21Последна промяна: 2016-11-08 15:37:48
АОП номер: 03956-2015-0001 Статус: прекратена

Доставка на природен газ за нуждите на ФСГ Васил Левски - Монтана

Индивидуален номер на процедурата: 0001519
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Монтана
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи