ФСГ Васил Левски Монтана
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 03956-2015-0001статус: прекратена

Доставка на природен газ за нуждите на ФСГ Васил Левски - Монтана

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-11-08 15:36:21
АОП номер: 03956-2015-0002статус: възложена

Доставка на природен газ за нуждите на ФСГ "Васил Левски" - Монтана

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-11-09 15:44:30