Институт по овощарство - Пловдив

Доставка на нов Трактор

Дата и час на публикуване: 2020-10-26 13:52:29Последна промяна: 2020-10-26 13:52:13
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-10-26 13:52:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135236336
  Удостоверено време: 26.10.2020 13:52:39
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2020 11:52:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-10-26 13:52:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135236342
  Удостоверено време: 26.10.2020 13:52:43
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2020 11:52:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • указания

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-10-26 13:52:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135236347
  Удостоверено време: 26.10.2020 13:52:46
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2020 11:52:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за участника

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-10-26 13:52:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135236357
  Удостоверено време: 26.10.2020 13:52:49
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2020 11:52:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • график

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-10-26 13:52:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135236363
  Удостоверено време: 26.10.2020 13:52:52
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2020 11:52:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи от проведени преговори

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-11-05 10:04:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135760080
  Удостоверено време: 05.11.2020 10:04:07
  Удостоверено време по UTC: 05.11.2020 08:04:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протоколи от проведени преговори 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-11-05 10:04:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135760087
  Удостоверено време: 05.11.2020 10:04:11
  Удостоверено време по UTC: 05.11.2020 08:04:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Възложена поръчка

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-11-16 13:23:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000136487305
  Удостоверено време: 16.11.2020 13:23:17
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2020 11:23:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори