Институт по овощарство - Пловдив

Обявление за прекратяване на процедура

Дата и час на публикуване: 2020-10-12 13:33:16Последна промяна: 2020-10-12 13:32:59
ID номер: 201627506 Статус: отворена

Доставка чрез финансов лизинг на един брой фабрично нов трактор. Гаранционният срок се оферира от участниците и трябва да е не по-малък от 3 години или 100 000 км. Срокът за доставка е до 60 дни. Условията за регистрацията на трактора са подробно описани в проекта на договор

Индивидуален номер на процедурата: 0006569
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Елизабет Славчева
 • Телефон/и за контакт: 0887704975
Документи
 • Решение за прекратяване

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2020-10-12 13:33:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134331925
  Удостоверено време: 12.10.2020 13:33:25
  Удостоверено време по UTC: 12.10.2020 10:33:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори