Министерство за българското председателство на Съвета на ЕС 2018

ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ПРОМОЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

Дата и час на публикуване: 2017-08-10 16:21:07
АОП номер: 05516-2017-0006 Статус: отворена

Поръчката е с шест обособени позиции, както следва:

1.  Обособена позиция № 1 – „Брандиране и доставка на външна батерия с USBизход и преходник за мобилно устройство“

2. Обособена позиция № 2 – „Изработка, брандиране и доставка на опаковки и тишу (за шалове и вратовръзки) ";

3. Обособена позиция № 3 - „Изработка, брандиране и доставка на шалове“, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП);

4.  Обособена позиция № 4 -  „Изработка, брандиране и доставка на вратовръзки";

5.  Обособена позиция № 5 -  „Изработка, брандиране и доставка на картонени папки блокноти, календари и подаръчни торбички“, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП);

6.  Обособена позиция № 6 -  „Изработка, брандиране и доставка на химикалки, моливи, луксозни тефтери и магнитни книгоразделители".

Обособени позиции № 3 и № 5 са запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които отговарят на условията на чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Индивидуален номер на процедурата: 0002701
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 944021.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 18530000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-25 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мариета Димитрова
  • Телефон/и за контакт: 02/ 4040545
Документи