Министерство за българското председателство на Съвета на ЕС 2018

Изработване на материали за вътрешна и външна реклама, осигуряване на площи и съоръжения доставка, монтаж и демонтаж

Дата и час на публикуване: 2017-08-07 14:55:23
АОП номер: 05516-2017-0005 Статус: отворена

„Осигуряване на външна и вътрешна реклама на Българското  председателство на Съвета на ЕС 2018“ с две обособени позиции, съобразно мястото на изпълнение, както следва:

Обособена позиция № 1:Изработване на материали за вътрешна и външна реклама, на Българското  председателство на Съвета на ЕС 2018 за територията на град София“

и

Обособена позиция № 2: „Изработване на материали за вътрешна и външна реклама, на Българското  председателство на Съвета на ЕС 2018 за Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Кралство Белгия“.  Предлагам възлагането да се осъществява по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Индивидуален номер на процедурата: 0002667
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 1229166.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-22 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Гергана Пашева
  • Телефон/и за контакт: 02/ 4040545
Документи